застраховка

Система „Бонус-малус“ ще вдигне гражданската отговорност на автомобилите

Комисията за финансов надзор /КФН/ продължава работата си по създаването на система „бонус-малус“. Системата е за единни изисквания за коригирането на застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно средство, покрито от…