заплати

По-високи заплати за учителите

  Между 15 и 16.1 процента ще е увеличението на индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2021 г. Това е предвидено в Колективния трудов договор (КТД), подписан от министъра…


Съветници от ГЕРБ-Тунджа: „Кметът на община Тунджа Георги Георгиев неправомерно удържа част от заплатите на селските кметове“

Заради раздутата общинска администрация мнозинството в Общински съвет-Тунджа в лицето на съветниците от ПП ГЕРБ отказа да гласува допълнителни средства от бюджета за дофинансиране на служители извън делегираните от държавата дейности. Вместо да се съобрази…