жилищен фонд

Демографска статистика за област Ямбол към 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Ямбол в края на 2021 г. е 114 361 души. В сравнение с предходната година населението намалява с – 2 125 души, или с 1.8%. Броят…


Ямболска област е намаляла с близо 30 хиляди. Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в страната. Преброяването се проведе в изпълнение на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета…