жилища

Жилищният фонд в област Ямбол намалява, сочи статистиката

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 39.9 хил. жилищни сгради, като спрямо 2021 г. броят им намалява със 7.4%. В градовете се намират 14.4 хил. (36.2%) жилищни сгради, а в…


Статистиката отчита по-малко новопостроени жилищи сгради в област Ямбол

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 11, а новопостроените жилища в тях са 38. Спрямо съответното…


Общинските съветници на Болярово приеха план за работата си до края на мандата

На първото за тази година редовно заседание на 30 януари Общински съвет-Болярово утвърди плана за работа на съветниците до края на мандата и годишния отчет на кмета на общината за 2022 г. относно изпълнението на…


Одобрен още един социален проект в Болярово

    Одобрено е проектното предложение на Община Болярово за укрепване на капацитета с цел плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ в Дома за възрастни хора с…


Ето колко струват имотите в Ямбол и колко е активен имотният пазар

В Ямбол предпочитани за покупка са по-малките жилища, а купувачите най-често са млади хора, решили да живеят самостоятелно. Експертите от сайта за имоти Ямбол Реалистимо, анализират последните статистически данни, за да Ви предложат най-добрата картина…


Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 24 жилища в тях и 3 119 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)…


Повече новопостроени жилищни сгради отчита статистиката

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 16, а новопостроените жилища в тях са 55. Спрямо съответното…


Проучват активността на радон в 335 жилища в община „Тунджа“

Проучване на активността на радон в 335 жилища в 44-те села на община „Тунджа“ ще бъде извършено през 2022 г. На кметовете и кметските наместници от община „Тунджа“ от РЗИ – Ямбол раздадоха  детектори според…


Жилищен фонд в област Ямбол през 2020 година

Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.1 хил. жилищни сгради, като спрямо 2019 г. броят им се увеличава с 21. В градовете се намират 14.3 хил. (33.1%) жилищни сгради, а…


Въведени в екплоатация новопостроени жилищни сгради

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 12, а новопостроените жилища в тях са 31. Спрямо съответното…