експерти

Експерти от ОИСР пристигат на посещение в област Ямбол

На 23.11.2023 г. (четвъртък) делегация от експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще посети област Ямбол във връзка с процеса на присъединяването на Република България към тази организация. Област Ямбол и Област…


ЮИДП – Сливен представи България на Международното ловно изложение в Истанбул

ЮИДП – Сливен представи успешно България на Международното ловно изложение в Истанбул. Форумът е ежегоден, а тази година се разглеждат експозиции на ловни трофеи, оръжия, дестинации за ловен туризъм, както и могат да бъдат закупени…


Започва разработването на Регионална програма за полезащитни горски пояси в североизтока

Регионална програма за полезащитните горски пояси ще бъде възложена за разработване от Изпълнителна агенция по горите,  съдействие за което ще бъде осигурено от водещи експерти в тази сфера. Това стана ясно на проведената трета изнесена…


ЮИДП – Сливен е готово за седмицата на гората

Залесяване, почистване, конкурси за детска рисунка и уроци по горска педагогика са сред инициативите на Югоизточното държавно предприятие – Сливен по повод Седмицата на гората от 3 до 9 април. Тази година празникът на горските…


Обучение по Заарландски метод се проведе на територията на ЮИДП

Близо 30 експерти от ИАГ, РДГ, СИДП, ЮИДП и териториалните поделения на двете предприятия се включиха в третото поред обучение по Заарландския метод, което е част от проект „Земите и горите на орела“ на програма…


Конкурс за експерт по комуникации в ОИЦ-Ямбол обяви общината

За избор на експерт „Комуникация, информация и логистика”в Областен информационен център /ОИЦ/ гр. Ямбол, при следните условия:Място на работа: Областен информационен център – ЯмболМинимални изисквания за заемане на длъжността: Образователно- квалификационна степен: висше образование,степен „бакалавър”;…


Деца от Сливен научиха повече за българските гори и орлите от експерти на ЮИДП

Експерти от “Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен проведоха урок “Горите и орлите – отличниците на България” с деца от лятна детска занималня “Мариес” в Сливен. На 11 август близо 50 деца от I до IV…


Прес – кафе в ЮИДП по повод програма LIFE на ЕС и местообитанията на малкия креслив орел

В сградата на централното управление, експерти от „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен разказаха пред представители на различни медии за проект, по който работят – „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания…


Делегация от ЮИДП ДП – Сливен на работно посещение в Регионална дирекция по горите в Истанбул

Делегация от ръководители и експерти от ЮИДП ДП – гр. Сливен, сучастието на инж. Илия Дамов – директор на дирекция „Управление истопанисване на общински гори“ в община Приморско, водена от директорана предприятието инж. Мирослав Маринов,…


Лекции-работилници на екологична тема за ученици от община „Тунджа“

На 28-ми и 29-ти април, като част от информационните и образователни дейности по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа.“, бяха проведени 5…