екология

Обучение по екология проведоха доброволци от БМЧК

Доброволците на БМЧК – Ямбол организираха обучение, в което запознаха 40 ученика с темата „Екология“. Децата бяха запознати с правилния начин на рециклиране, вредните навици на хората, влияещи на околната среда и как да се…


ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ПРОВЕДЕ СЪБИТИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МЛАДЕЖТА 2024

Европейската седмица на младежта през 2024 г. се проведе в периода 12-19  април 2024 г.  Това е двугодишно събитие на Европейската комисия, което насърчава младежката ангажираност и активното гражданство в цяла Европа. Тя повишава осведомеността…


Представиха резултатите от изпълнението на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“

На 07.09.2023 г. от 13:00 ч. в конферентната зала на община „Тунджа“  се проведе пресконференция, посветена на представянето на резултатите от изпълнението на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрез…


Нови противопожарни депа в община „Тунджа“

В рамките на проекта  „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ , който е насочен към опазване на биоразнообразието в региона, в периода 04-07.04.2023 г. в…


Детски екологични лагери и през 2022 година

В периода 31 март – 10 април в посетителския център на община Тунджа в местността Бакаджик се проведоха нови 5 тридневни детски лагера в рамките на проекта „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата…


Първи етап на „Тур Странджа“ завърши с екоакция на язовир Малко Шарково

Под мотото „Туризъм и екология – ръка за ръка“ на 22 и 23 юни бе осъществен първи етап от „Тур Странджа“ – велопоход от град Елхово до язовир Малко Шарково, организиран от Клуб по туризъм…


Цветно и екологично

    Пролетно настроение и много цветни емоции поднесоха на своите съученици участниците в клуб „Екология и околна среда“ при ОУ“ Св.Св. Кирил и Методий“ с. Веселиново.  Заедно със своя ръководител по проект „Твоят час“…