език

Интересно и малко известно: Раждането на държавата България – една тайна покрита с мрак – част втора

Мария Качулева   ЧАСТ  ВТОРА: ДРЕВНИТЕ ЕЗИЦИ НА ЕВРОПА,КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ ЗАЛИЧИ   От деца  сме привикнати да вярваме в две измами. Първата: Древните българи са говорили език от групата на тюркските, но по-близък до иранския. Нямам…


Стартира обучение по български език – ниво А1 за граждани от трети държави търсещи международна закрила

   На 22.01.2024, в РПЦ-Харманли, стартира курс по български език, ниво А1, за граждани на трети държави търсещи международна закрила, в рамките на проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01,…


Извънредна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А № 51/ 07.02.2023 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и първо /извънредно/ заседание,…


Успех за ямболска ученичка

МАГИ МАРИО ПАНАЙОТОВА ОТ ХІ В КЛАС Е СРЕД ТРИМАТА НАЙ-ДОБРИ УЧЕНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ИЗУЧАВАЩИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК. Маги Панайотова се класира на трето място в Националното многоезично състезание за ученици от ХІ…


Иновации в оценяването

На 20 юни 2018 година ПГ„Васил Левски“ проведе училищно външно оценяване по английски език за своите осмокласници. Стратегията на гимназията като иновативно училище е да внедрява нови технологии в образователно-възпитателния процес. Затова изборът форматът на…


24 май

Като ден на просветата празникът се чества за първи път в град Пловдив през 1851 г., когато в епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий“ по инициатива на Найден Геров се организира празник и ученическо…


11 януари -Международен ден на думата-БЛАГОДАРЯ!

Днес думичката „БЛАГОДАРЯ“ празнува…. Думата “ БЛАГОДАРЯ“ може да се изписва и произнася различно на всеки език, но значението и винаги е едно ! А когато идва от сърцето , тя придобива огромно значение. Нека…