език

Иновации в оценяването

На 20 юни 2018 година ПГ„Васил Левски“ проведе училищно външно оценяване по английски език за своите осмокласници. Стратегията на гимназията като иновативно училище е да внедрява нови технологии в образователно-възпитателния процес. Затова изборът форматът на…


24 май

Като ден на просветата празникът се чества за първи път в град Пловдив през 1851 г., когато в епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий“ по инициатива на Найден Геров се организира празник и ученическо…


11 януари -Международен ден на думата-БЛАГОДАРЯ!

Днес думичката „БЛАГОДАРЯ“ празнува…. Думата “ БЛАГОДАРЯ“ може да се изписва и произнася различно на всеки език, но значението и винаги е едно ! А когато идва от сърцето , тя придобива огромно значение. Нека…