дърводобив

Унищожаването на един структуроопределящ бранш или „Пътят към ада е покрит с добри намерения“

На 20.08.2021 г. 32 народни представители внесоха предложение за мораториум върху дърводобива в гори с възраст над 120 години със срок 2 години. За незапознатите със същността, това изглежда като много правилна стъпка за опазването…