дървесина

ЮИДП проведе работна среща с представители на браншовите организации в горския сектор

    Консултация с представители на браншови организации в горския сектор по чл.215 от ЗГ и представители на други организации на ползватели на дървесина се проведе в заседателната зала на централното управление на „Югоизточно държавно…


ЮИДП с иновативна система за извоз на дървесина за първи път в България

Днес на територията на Държавно ловно стопанство – Мазалат, се проведе демонстрация и обучение за работа със системата за извоз на дървесина Log Line. Тя е доставена след провеждане на процедура по ЗОП от “Югоизточно…


Общински съвет „Тунджа“ заседава в края на август

П О К А Н А № 60/22.08.2023 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на шестдесето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 30.08.2023 година от 10:00 часа…


Експерти от ЮИДП се запознаха с иновативна система за подвоз на дървесина

В периода от 16.01.2023г. до 18.01.2023г. в горски обучителен център Осиах, Австрия, експерти от Югоизточно държавно предприятие взеха участие в работна среща за демонстрация на системата за подвоз на дървесина Log Line.  По време на…


Конкурс за маркиране на насаждения обяви община Болярово

Община Болярово обяви открит конкурс за възлагане на услуга „Маркиране на насаждения, предвидени за сеч по Годишния план за ползване на дървесина на община Болярово за 2023 г.”. Дейностите предвиждат маркиране в два обекта на…


Общината обяви продажба на дървесина

   Продажба на 41 кубика дървесина обяви със своя заповед кметът на Ямбол Валентин Ревански. Тя ще е в сила в следващите десет работни дни, а цената за кубик е 47,96лв без ДДС. Продажбата ще…


ДГС – Елхово е изпълнило на 100% предварително заявените количества дърва за населението

В началото на 2022 година са проведени редица срещи на ръководството на Държавно горско стопанство – Елхово с кметовете на общините Елхово и Болярово, на които предварително са обсъдени нуждите на населението от дърва за…


В Болярово актуализираха цената на дървата за огрев

Общински съвет-Болярово актуализира днес на извънредно заседание цената на дървата за огрев, предоставяни на местното население от общинските гори. Причината за това е недостигът на дървосекачи, заради поддържаните по-ниски цени до момента. През април тази…


Малки природолюбители гостуваха на ДГС Мъглиж през лятната ваканция

На 7 юли децата от лятна занималня към НЧ “Пробуда-1869” в гр. Мъглиж и техният ръководител г-жа Милена Гошева бяха гости на ТП ДГС- Мъглиж. Над 20 ученици от различни възрастови групи присъстваха на открития…