договор

Гражданско движение „БЪДЕЩЕ ЗА ЯМБОЛ“: Ямбол губи над 3.7 млн. лв. заради бавна реализация на евро проекти

Позиция на гражданско движение „Бъдеще за Ямбол” Изпълнението на три важни за Ямбол проекти е забавено във времето, което носи финансови загуби за града от 3 млн. лв. Става въпрос за ремонтите на Младежкия дом,…


РЗОК – Ямбол уведомява

О Б Я В А   РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   ГР. ЯМБОЛ   УВЕДОМЯВА           Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол…


Болярово вече притежава сметосъбираща машина

Община Болярово изплати предсрочно лизинговия договор за сметосъбиращата машина. Тя бе закупена с решение на Общински съвет-Болярово през миналата година, като машината беше собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга, а срокът за погасяване…


По-високи цени на билетите за тунджанските села от днес

Цените на билетите и на картите за пътуване за тунджанските села ще бъдат увеличени от 1 февруари, съобщиха от общинска администрация. Промяната е по искане на превозвача – „Чапъра – ММ“ ЕООД, заради значително увеличение…


Държавата субсидира следването ако има договор с работодател

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува регистър на специалностите (https://regemployersportal.nacid.bg/specialityList), за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и…


Два договора за проекти към МИГ „Тунджа“ подписа общината

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и заместник-кметът и председател на МИГ „Тунджа“ Светозар Грозев, подписаха с Държавен фонд „Земеделие“ договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за…


Инициатива „ Споделени пространства“в Детска градина „Щурче“

На 24 юни 2021 година, в деня на Слънцето – Еньовден, когато българският народ празнува лечебната сила на билките, деца, родители-доброволци и екипа на Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“ заедно подготвиха и реализираха…


Община Ямбол сключи договор за ремонт на Младежкия дом

Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“…


Община Ямбол продължава да приема заявления по Проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол”

Във връзка с изпълнение на Проект № BG05M9OP001-6.002-0132 „Патронажнагрижа + в Община Ямбол”, процедура за директно предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., и подписаният Административен договор между МТСП…


Социализиращи инициативи по проект в селата Роза и Генерал Инзово

На 20 май 2021 г. в сградата на Народно читалище „Светлина-1929“, с. Роза се проведе социализираща инициатива „На Раздумка в Гюлемяново“. Събитието е част от Дейност 5 „Социализиращи инициативи за деца и възрастни в риск,…