договор

Инициатива „ Споделени пространства“в Детска градина „Щурче“

На 24 юни 2021 година, в деня на Слънцето – Еньовден, когато българският народ празнува лечебната сила на билките, деца, родители-доброволци и екипа на Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“ заедно подготвиха и реализираха…


Община Ямбол сключи договор за ремонт на Младежкия дом

Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“…


Община Ямбол продължава да приема заявления по Проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол”

Във връзка с изпълнение на Проект № BG05M9OP001-6.002-0132 „Патронажнагрижа + в Община Ямбол”, процедура за директно предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., и подписаният Административен договор между МТСП…


Социализиращи инициативи по проект в селата Роза и Генерал Инзово

На 20 май 2021 г. в сградата на Народно читалище „Светлина-1929“, с. Роза се проведе социализираща инициатива „На Раздумка в Гюлемяново“. Събитието е част от Дейност 5 „Социализиращи инициативи за деца и възрастни в риск,…


Кметът на община „Тунджа“ подписа договор по нов проект на Местната инициативна група

Кобщина метът на община „Тунджа“ Георги Георгиев подписа административен договор за отпускане на финансова помощ с ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, по нов проект на МИГ – Тунджа. Проектът е по ОП „Програма за развитие…


Община Ямбол склрючи договор по проект „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей – гр.Ямбол“

Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“…


Областният управител събра на работна среща кметовете на общини и ръководството на ВиК дружеството

Областният управител Димитър Иванов събра на работна среща кметовете на общините от област Ямбол с ръководството на ВиК дружеството, по въпросите на актуалното състояние на водопреносната система, поддържането и експлоатацията на съоръженията и проблемите с…


Община Ямбол подписа договор за финансиране на проект „Ремонт на Художествена галерия „Жорж Папазов“

Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж…


Започна данъчна кампания 2021

Физическите лица декларират доходите си за 2020 г. до 30-и април Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от първи март Да се използват активно електронните услуги, апелират от НАП-Ямбол    Днес започва данъчна кампания…


По-високи заплати за учителите

  Между 15 и 16.1 процента ще е увеличението на индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2021 г. Това е предвидено в Колективния трудов договор (КТД), подписан от министъра…