договор

Проект „Грижа в дома в Община Тунджа“

ПОКАНА   На 02.04.2024 г., от 15.30 ч., в залата (на втори етаж) на Община „Тунджа“ ще се проведе пресконференция по Проект „Грижа в дома в Община „Тунджа“. Проектът се реализира по административен договор за…


По –добри условия на труд в системата на образованието договориха работодателите и синдикатите в Община Ямбол

Нов общински колективен трудов договор (КТД) в системата на предучилищното и училищното образование подписаха председателите на СДСОРБ-Р. Тропчева, СРСНП –инж.Т.Сулева , ОБКС на СБУ към КНСБ Н.Вълканова,СО към КТ“Подкрепа“-инж.К.Дочев и за НУС към КНСБ- Л.Ганчева….


С финансиране по два проекта започна новият мандат в община Болярово

С още три месеца ще се удължи срокът на договора по проект „Грижа в дома в община Болярово“. Така 85 потребители ще получават предоставяните им услуги до 30 април 2024 г., ще бъдат запазени и…


Важно съобщение за пациентите на д-р Илия Бараков

О Б Я В А   РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   ГР. ЯМБОЛ   УВЕДОМЯВА            Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол…


РЗОК-Ямбол започва прием на документи за сключване на договори

РЗОК – ЯМБОЛ уведомява всички изпълнители на извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ и дентална помощ, че във връзка с обнародването в ДВ, бр. 77 от 08.09.2023 г. на Национален рамков договор № РД-НС-01-2 /…


МБАЛ „Св. Пантелеймон“ търси да назначи медицински сестри в хирургична операционна

МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол“ АД Търси да назначи медицински сестри за работа в хирургична-операционна с разработена лапароскопска хирургия, както и в останалите болнични структури. Изисквания: – висше/полувисше медицинско образование; – желание за работа в динамична среда;…


В Община Ямбол се проведе работна среща с министъра на отбраната за връщането на още един парцел от Пехотинските казарми 

Работна среща на кмета на община Ямбол Валентин Ревански и областния управител на област Ямбол Георги Чалъков с министъра на отбраната Димитър Стоянов се проведе в сградата на Община Ямбол. На срещата беше обсъдена възможността…


МИГ – Тунджа спечели проект за разработване на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие

МИГ-Тунджа подписа нов договор за изпълнението на Проект „Подготвителни дейности за разработване на местна Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) за програмен период 2023-2027г.“, съобщи председателят на сдружението и зам.-кмет на Община „Тунджа“…


Редовно заседание на Общински съвет „Тунджа“

П О К А Н А № 53/21.03.2023 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и трето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.03.2023 година от…


Гражданско движение „БЪДЕЩЕ ЗА ЯМБОЛ“: Ямбол губи над 3.7 млн. лв. заради бавна реализация на евро проекти

Позиция на гражданско движение „Бъдеще за Ямбол” Изпълнението на три важни за Ямбол проекти е забавено във времето, което носи финансови загуби за града от 3 млн. лв. Става въпрос за ремонтите на Младежкия дом,…