доброволеца

В Деня на доброволеца

По повод Международния ден на доброволеца Българският младежки Червен кръст-Ямбол съвместно с представители на ученически съвети проведоха панелна дискусия на тема, свързана с доброволчеството-предимства и предизвикателства. По време на дискусията младите червенокръстци споделиха опита си…


Отчетно събрание на Общинската организация на Български Червен кръст – „Тунджа“

В Международният ден на доброволеца, 5-ти декември, в залата на Общински съвет „Тунджа“, се проведе отчетно събрание на Общинската организация на БЧК – „Тунджа“. Гости на заседанието бяха инж. Митко Филипов – директор на секретариата…


Обучение по проект на БЧК

На 20 октомври 2016г. в гр. Елхово се проведе обучение по проект “Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”. В обучението участие взеха 13 доброволеца, представители от различни…