длъжност

Конкурс за три свободни позиции в Районен съд – Ямбол

На основание Заповед № 13/05.01.2018 г., допълнена със Заповед № 36/10.01.2018 г. на Председателя на ЯРС  РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ обявява конкурс за заемане на две свободни щатни бройки и една щатна бройка по заместване по…


Назначение

Бившият заместник -административен ръководител на Районна прокуратура Ямбол встъпи в длъжност в Окръжна прокуратура – Бургас Бившият заместник- административен ръководител на Районната прокуратура  Ямбол Иван Иванов встъпи в длъжност прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас…


Конкурс за шеф на ОДК

Община Ямбол обяви конкурс за длъжността Директор на Общински детски комплекс. Срокът за подаване на документи изтича на 19.11.2016г. Първото изискване към кандидатите е да имат висше образование  с профил „Педагогика“ и степен бакалавър или…