длъжност

Новият областен упрравител на Ямбол встъпи в длъжност

Днес, 27.07.2023 г., новият областен управител на област Ямбол, госпожа Биляна Кавалджиева встъпи в длъжност. Постът бе предаден от досегашния областен управител господин Георги Чалъков.     „Приветствам госпожа Кавалджиева с Добре дошла на поста областен…


МБАЛ „Св. Панетелеймон“ АД търси да назначи медицинска сестра с направление „Урология“

Многопрофилна болница за активно лечение  „Св. Панетелеймон“ АД – Ямбол търси да назначи медицинска сестра. Обявената длъжност е с направление „Урология“, код по НКПД 2221 5009. Повече информация на телефон: 0878 95 11 65, Валентина…


Конкурс за старши експерт по финанси обяви ОД МВР-Ямбол

Обявление за заемане на 1 вакантна длъжност – Старши експерт в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“, при ОДМВР – Ямбол. 

Документи на кандидатите ще се приемат всеки работен ден до 10.10.2022 г.(включително) в ОДМВР Ямбол и по електронен път на e-mail: yambol@mvr.bg

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наре


Спряха конкурсите за директори на училища след обжалване от кандидат

Върховният административен съд (ВАС) спря действието на новата наредба за конкурсите за директори на училища и така прекрати стотиците конкурси, обявени в цялата страна. Наредба № 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността…


Драгомир Димитров се връща като заместник областен управител

Със заповед от 12.08.2022 г.  на Министър-председателя на Република България за заместник областен управител на област Ямбол е назначен Драгомир Димитров. Той встъпва в длъжност от 15.08.2022 г. Заемал е тази длъжност и в периода…


Нови назначения в тунджански села по проект за младежка заетост

От  9 май 2022 г., в селата на Община „Тунджа“ ще бъдат назначени 29 лица, на длъжност „Работник-поддръжка“, по Проект „Нова възможност за младежка заетост“ на ОП „Развитие на човешките РЧР. Работниците ще имат и…


Работа за 41 младежи в тунджанските села

Община „Тунджа“ има одобрени две заявки за 41 работни места по Проект „Нова възможност за младежка заетост“. Младите хора ще бъдат назначени на длъжност „Работник-поддръжка“ в 24 села, а едно работно място е за „Младши…


Назначиха девет работници по озеленяването в селата

От 03.07.2020 г., за срок от 10 месеца, са назначени 9 лица на длъжност „Работник озеленяване“ по Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“,…


Нова възможност за младежка заетост

На 06.07.2020 г., община „Тунджа“ подава нова заявка  по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014-2020 г….


Доброволците от Детско полицейско управление при СУ „Св. Климент Охридски“ гостуваха в РУ – Ямбол

Шестокласниците бяха посрещнати от началника на управлението главен инспектор Тихомир Танчев, който представи характеристиката на своята длъжност и структурата на районното управление. Главен инспектор Танчев запозна накратко младите си „колеги“ с особеностите на територията, обслужвана…