длъжност

Назначиха девет работници по озеленяването в селата

От 03.07.2020 г., за срок от 10 месеца, са назначени 9 лица на длъжност „Работник озеленяване“ по Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“,…


Нова възможност за младежка заетост

На 06.07.2020 г., община „Тунджа“ подава нова заявка  по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014-2020 г….


Доброволците от Детско полицейско управление при СУ „Св. Климент Охридски“ гостуваха в РУ – Ямбол

Шестокласниците бяха посрещнати от началника на управлението главен инспектор Тихомир Танчев, който представи характеристиката на своята длъжност и структурата на районното управление. Главен инспектор Танчев запозна накратко младите си „колеги“ с особеностите на територията, обслужвана…


Процедура „Младежка заетост“

От днес, 23.12.2019 г., община „Тунджа“ назначи 13 лица на длъжност „Работник поддръжка“ и 9 наставника по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството…


Кметът на община „Тунджа“ положи клетва

    Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и новоизбраните общински съветници, както и избраните за кметове на села в общината положиха клетва и встъпиха в длъжност. Областният управител Димитър Иванов, който проведе първата тържествена…


Кметовете на общините Елхово, Болярово и Стралджа положиха клетва и встъпиха в длъжност

Избраните за кметове на община Елхово Петър Киров, на Болярово Христо Христов и на община Стралджа Атанас Киров, и избраните за общински съветници и кметове на кметства положиха клетва и встъпиха в длъжност. Областният управител…


Процедура „Младежка заетост“

    Община „Тунджа“ кандидатства по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014-2020 г.     В…


Нови прокурор и следовател в Ямбол

Младши прокурор и младши следовател встъпиха в длъжност в Районна прокуратура – Ямбол и Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Ямбол Редовете на Районната прокуратура бяха попълнени от Петър Чираков. Той е роден в…


Конкурс за три свободни позиции в Районен съд – Ямбол

На основание Заповед № 13/05.01.2018 г., допълнена със Заповед № 36/10.01.2018 г. на Председателя на ЯРС  РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ обявява конкурс за заемане на две свободни щатни бройки и една щатна бройка по заместване по…


Назначение

Бившият заместник -административен ръководител на Районна прокуратура Ямбол встъпи в длъжност в Окръжна прокуратура – Бургас Бившият заместник- административен ръководител на Районната прокуратура  Ямбол Иван Иванов встъпи в длъжност прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас…