длъжността

Христо Колев е освободен от длъжността заместник областен управител на област Ямбол

    Със заповед на министър председателя на Република България Бойко Борисов, Христо Колев е освободен от длъжността заместник областен управител на област Ямбол. В подаденото заявление за освобождаване на длъжността Христо Колев е изразил…