депа

Битови отпадъци и статистиката за 2016 година

На територията на област Ямбол през 2016 г. функционират две депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2016 г. е 39 дка. На тези депа за битови отпадъци…