данъчна кампания

Ръст на приходите от местни данъци и такси в Ямбол в първия месец от кампанията

Над 14 хил. души в Ямбол са се възползвали до момента от отстъпката при плащане на местни данъци и такси. В срок до 30 април, заплатилите пълен размер на задълженията си ползват 5-процентно намаление. Стартиралата…


Стартира данъчната кампания в община Ямбол

От 29 януари 2018 г. (понеделник) община Ямбол стартира кампанията по събиране на основните видове местни налози – Данък върху недвижимите имоти, Такса битови отпадъци и Данък върху превозните средства. За настоящата 2018 г. те…