данък

Започна данъчната кампания в Ямбол

Кампанията за заплащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2024 година в община Ямбол започна. През настоящата година промяна в размера на данъците и таксата…


До 15 ноември фирми и граждани коригират декларираните от тях авансови вноски

На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната…


На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Те имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на…


До 31 юли се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2023 г.

На 31 юли изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път…


Над 2250 ямболски фирми вече декларираха данък печалба

Повече от 2250 фирми от Ямбол изпратиха по електронен път попълнени формулярите за данък печалба, който се декларира съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Това са над 60 процента от декларациите, които НАП – Ямбол…


5000 обявиха доходите си в НАП- Ямбол

До 2 май гражданите могат да подават годишните си декларации за получени доходи през миналата година. В този срок е необходимо и да платят дължимия данък. До момента това са направили малко над 4900 ямболлии,…


Последни четири дни за плащане на данъка върху доходите с отстъпка

    Остават четири дни, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5%, но не повече от 500 лв. при плащане на данъка по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от…


Работодателите подават информация в НАП и за изплатени необлагаеми доходи на физически лица

В срок до 28 февруари 2023 г. работодателите, които са изплатили определени необлагаеми доходи на физически лица по трудови правоотношения през 2022 г., трябва да ги обявят пред НАП, заедно с информацията за платените през…


Над 60 % от дружествата и едноличните търговци в Ямбол вече обявиха доходите си пред НАП

Над 60 % от фирмите в Ямбол, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП две седмици преди настъпването на крайния срок. 30 юни е срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък…


100 ямболски фирми декларираха данъците си през първите дни от кампанията

Близо 100 фирми подадоха годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци от началото на кампанията -1 март. До 30 юни 2022 юридическите лица трябва да декларират корпоративен данък /по чл. 92 от Закона за…