възрастните хора

Георги Георгиев, кмет на община „Тунджа“:Честит Международен ден на възрастните хора!

Честит Международен ден на възрастните хора на всички тунджанци, достигнали тази златна възраст!За мен е удоволствие от свое име и от името на цялото ръководство на община „Тунджа“ да Ви поздравя и да изкажа нашата…