водоснабдяване

С рязане на лента финализираха проект на „Водоснабдяване и канализация“- Ямбол

С официална церемония „Рязане на лента“ беше отбелязано ефективното завършване на строителните дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“,…


Без вода днес

01.07.2022г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ул.“Акация“ № 24 ;За община Тунджа:– с.Бояджик;– с.Сламино ;За община Елхово:-с.КириловоЗа район Стралджа:– с.Лозенец;– с.Палаузово;За район Болярово:– с.Дъбово ;Авариите…


Без вода днес

27.06.2022г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж-к.“Хале“№ 52 ;– ул.“Търговска“/ ДАП ;За район Тунджа:– с.Козарево, с.Завой, с.Крумово;За район Елхово :– ул.“Трети март“ № 82;– ж-к.“Изгрев“…


Без вода днес

24.06.2022г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ул.“Полковник Бакланов“№ 33 ;– ул.“Търговска“ № 95;Поради подмяна на спирателен кран, водоодаването ще бъде прекъснатов района на ул.“Цар Иван…


Без вода днес

23.06.2022г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:Поради натрупани задължения към Дружеството, ще бъде прекъснатоводоподаването към следните абонати:– ул.“Яне Сандански“ № 14, № 21, №27, №32, №33,…


Без вода днес

22.06.2022г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж- к „Хан Тервел“ № 18;За район Тунджа:– с.Роза ;– с.Ханово;– с.Симеоново;За район Елхово– с.Голямо Шарково;За район Болярово:– ДВ…


Без вода днес

21.06.2022г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж- к „Хале“ № 52;– КПС 3 ;За район Тунджа:– с.Ханово;– връх „Бакаджик“;– с.Ботево;За район Елхово– с.Лесово;– с.Жребино;За район…


Без вода днес

20.06.2022г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ул. „Георги Кондалов “ № 31;– ж-к.“Възраждане“ № 58/59;За район Тунджа:– с.Болярско;– с.Ботево;– с.Окоп;– с.Маломир;За район Стралджа:– с.Палаузово;За район…


Без вода днес

17.06.22г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ул.“Гоце Делчев“ № 47;– ж-к.“Диана“ № 20;За район Тунджа:– с.Тенево/ саниране на напорен водоем/;– с.Робово;За район Стралджа:– с.Воденичане;Авариите ще…


Без вода днес

15.06.22г.Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ул.“Търговска“ /ПГ ПО ПОДЕМНА,СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКАНИКОЛА ВАПЦАРОВ/ ;Поради натрупани задължения към Дружеството, ще бъде прекъснатоводоподаването към следните абонати:–…