водоснабдяването

Без вода днес

28.08.2020г. Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол:– Пресечката на ул. „Силиврия“ и ул. „Гоце Делчев“ – временно преустановено водоподаване към кв. „Аврен“, жк „Зорница“ бл.4…


Без вода днес

27.08.2020г. Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол:– ул. „Бобов дол“ №14 – временно преустановено водоподаване към кв. „Каргон“За община Тунджа: с. Миладиновци, с. Скалица, с….


Без вода днес

26.08.2020г. Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол:– ул. „Преслав“ №212 – ремонт на кран;– жк „Граф Игнатиев“ бл.84 – канализация – РШ;За община Тунджа: с….


Без вода днес

25.08.2020г. Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол:– ул. „Търговска“ №93 – КАТ – временно преустановено водоподаване към обектите от КАТ до изхода на града в…


Без вода днес

21.08.2020г. Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ул. „Търговска“ №97 – временно преустановено водоподаване към обектите по улицата от №97 до изхода на града в посока…


Без вода днес

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– „Златен рог“ бл.159;– ул.“Ангел Кънчев“№ 9;За община Тунджа: – с.Кукорево. с.Болярско, с.Миладиновци, с.Ботево;Дежурен телефон за аварии: 046/66 23 23.