вода

Важно за собствениците на кладенци и сондажи

Министерството на околната среда и водите напомня на собственици на кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 г. трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за…


Омбудсманът: Цената на водата в Ямбол и Видин е непоносима за хората

Реални ползи от увеличението на цената на водата за хората във Видин и Ямбол на практика няма никаква, смята  омбудсманът Диана Ковачева, като позицията й относно предстоящото увеличение бе изразено в становище до Комисия за…


В ротондата на Минералната баня – безплатна газирана вода за жителите и гостите на Ямбол

Инсталация за охлаждане и газиране на вода е монтирана в ротондата на Минералната баня в Ямбол. Община Ямбол се надява, че чрез тази нова придобивка жителите и гостите на нашия град ще се справят по-лесно…


И в Златари искат съдействие за проблема с тока и водата

В село Златари инфраструктурата е добра, необходими са само козметични кърпежи по няколко улици, сред които улица Иван Вазов и улица Христо Смирненски, това обсъдиха по време на срещата на терен кметът на Община Тунджа…


ДГС- Ново Паничарево полага ежегодни грижи за отглеждането на три изкуствено засадени горски култури

В държавните горски територии в обхвата на ЮИДП ДП Сливен, стопанисвани от ДГС Ново Паничарево, съществуват три изкуствено засадени горски култури. За тях се полагат грижи всяка година по няколко пъти, като за отглеждането им…


Леки отклонения в питейната вода на две села

    Питейната вода в стралджанското село Палаузово е с наличие на коли форми над нормата. Това е установено при изследване на проби от централно водоснабдени населени места в областта. Останалите 18 проби, включени в…


Предстои частично почистване на бетонираното корито на река Тунджа в района на бензиностанция „Шел“

Поради предстоящо частично почистване на бетонираното корито на река Тунджа в района на бензиностанция „Шел“ нивото на водата в реката само в бетонирания участък ще бъде понижено, но това няма да наложи изпускането на цялото…


Общината инвестира общински и европейски средства за решаване на ВиК-проблемите

Липсата на водоподаване в тунджанските села се превръща в един от най-сериозните проблеми през летния сезон. За да не стоят без вода жителите й, община „Тунджа“ се опитва да помага и да съдейства с каквото…


Общински съвет „Тунджа“ гласува закупуване на помпи за питейна вода за подобряване на водоподаването

Общински съвет „Тунджа“ одобри закупуването на две помпи за питейна вода, заради нарастващите случаи на аварии по водопроводната мрежа в населените места на общината.          Предложението беше внесено от кмета Георги Георгиев по спешност на…


За качеството на водата

Проби на вода от 17 населени места в област Ямбол са взети и изследвани от служители на РЗИ-Ямбол през първата половина на месец януари. Броят изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени…