БЧК

Обучение на педагогически специалисти

Ямболската червенокръстка организация проведе обучение за професионалисти в сферата на образованието от ОУ “Св.св. Кирил и Методий“–с. Веселиново, община Тунджа по програмата на БЧК: „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани…


Кампания на младите доброволци

Доброволците на БМЧК – Ямбол проведоха информационна кампания по повод Международния ден на борба срещу расовата дискриминация с мото „Различни и равни“. Гражданите споделиха своята позиция относно дискриминацията и написаха на табло асоциациите, които се…


Превенция на водния травматизъм

На 19 март 2018г., в СУ „Пейо Яворов“ – град Стралджа, се проведе работна среща с г-жа Валентина Маринова, директор на училището  и класни ръководители на ученици от втори клас.       Основната цел на срещата…


Работна среща с действащи и бъдещи водни спасители

   В зала на Областния секретариат на БЧК – Ямбол, се проведе работна среща с членове на Дружеството на водния спасител и кандидати за водни спасители, с участието на Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност“ и Светослав…


Курс за водни спасители на плувни басейни и водни паркове

С приемен изпит стартира първият за 2018г. курс за обучение в квалификационната степен „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, организиран от БЧК – Ямбол. Кандидатите се явиха пред комисия в състав: Огнян Николов-инструктор…


Български червен кръст търси водни спасители

БЧК – Ямбол набира кандидати за курсове за „Воден спасител на плувен басейн” и „Воден спасител на открити водни площи и море”. Желаещите да се включат трябва да отговарят на следните ИЗИСКВАНИЯ:


За любовта, надеждата и още нещо

Среща – разговор с Ани Калчева, незрящо младо момиче, се проведе в залата на БЧК. Ани представи пред доброволците празнична програма по повод Св.Валентин, която беше подготвила сама. Програмата включваше песни за любовта, вицове и…


Обучение в БЧК

В залата на ОС на БЧК – Ямбол се проведе обучение по Първа психологична помощ и Психо-социална подкрепа, в което взеха участие петнадесет доброволци на БМЧК. Обучител бе Анелия Петрова, доброволец обучен на национално обучение…


Съобщение от БЧК – Ямбол

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 13 февруари 2018г. До делегатите на Областното общо събрание на БЧК Ямбол   Уважаеми дами и господа,  На основание чл.27, ал.2 и ал.3 от Устава…


Млади доброволци помагат на деца от Болярово

Доброволци от БМЧК – Болярово към СУ“Петър Берон“ предоставиха хранителните пакети на 21 деца в риск от Община Болярово. Хранителните продукти бяха набрани благодарение на съвместна кампания на БЧК и супермаркет „БИЛЛА“. Доброволците набраха пакетирани…