благотворителност

Започна предоставянето на топъл обяд в началните училища на община „Тунджа“

От 1 декември 2021 година започна изпълнението на проект „Топъл обяд“ по Програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност на Български червен кръст, с водеща организация Областен съвет на Български червен кръст – гр….


Проект „Топъл обяд“

Областната организация на БЧК-Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализираха проект „Топъл обяд” за 324 деца в риск от област Ямбол. Община Ямбол, Община Тунджа и Община Болярово са партньори по проект…


Проект „Топъл обяд“ на БЧК

Областната организация на БЧК – Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализира проект „Топъл обяд” за 250 деца в риск от област Ямбол. Обхванатите деца получават топъл обяд през студените зимни месеци…