безработни

Пазарът на труда в Ямбол през февруари

Регистрирана безработица През месец февруари 2022 г. има съвсем слаба промяна в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2636 и са с 13…


Здравната вноска за безработните остава 26 лв. месечно поне до 31 март

До 31 март хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се…


Пазарът на труда в Ямбол през октомври

Регистрирана безработица През месец октомври 2021 г. се отчита леко увеличение на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2427 и са с 51 души…


Финансови стимули за работодатели и безработни

Бюрата по труда продължават да предлагат финансови преференции на работодатели и регистрирани безработни по различни програми и мерки за стимулиране на заетостта и/или придобиването на квалификация или ключови компетентности.  Всяка дирекция „Бюро по труда” разполага…


Бюрото по труда регистрира по-ниска безработица

Регистрирана безработица През месец август 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2472 и са с 84 души…


Информация за пазара на труда в област Ямбол

Регистрирана безработица През месец юли 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2556 и са със 76 души…


Намалява броят на регистрираните безработни

Регистрирана безработица През месец май 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2 936 и са с 284…По-малко безработни отчитат в БТ

През месец март 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област намаляват – в края на месеца те са 3474 и са със 141 души (4%) по-малко от безработните в края…


Регистрирана безработица в област Ямбол

     В края на месец февруари 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област са 3615. В сравнение с месец януари 2021 г. няма съществена промяна – увеличение в рамките…