безработица

По-малко безработни регистрирани в бюрата през август

Регистрирана безработица През август 2022 г. се отчита за пореден месец намаление в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област, макар и символично – в края на месеца те са 2126…


Традиционно по-малко регистрирани безработни през лятото

През юли 2022 г. се отчита за пореден месец намаление в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2127 и са със 120 души…


Пазарът на труда в Ямбол през февруари

Регистрирана безработица През месец февруари 2022 г. има съвсем слаба промяна в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2636 и са с 13…


Пазарът на труда в Ямбол през октомври

Регистрирана безработица През месец октомври 2021 г. се отчита леко увеличение на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2427 и са с 51 души…


Бюрото по труда регистрира по-ниска безработица

Регистрирана безработица През месец август 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2472 и са с 84 души…


Информация за пазара на труда в област Ямбол

Регистрирана безработица През месец юли 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2556 и са със 76 души…


Намалява броят на регистрираните безработни

Регистрирана безработица През месец май 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2 936 и са с 284…По-малко безработни отчитат в БТ

През месец март 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област намаляват – в края на месеца те са 3474 и са със 141 души (4%) по-малко от безработните в края…


Регистрирана безработица в област Ямбол

     В края на месец февруари 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област са 3615. В сравнение с месец януари 2021 г. няма съществена промяна – увеличение в рамките…