безработица

Пазарът на труда в област Ямбол през февруари

Регистрирана безработица През февруари 2024 г.се отчита слабо намаление на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област- в края на месеца те са 2478, с 2 души по-малко от безработните в…


Бюрото по труда отчита намаление на безработните

Регистрирана безработица През май 2023 г. за четвърти пореден месец се отчита леко намаление на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2156 –…


Бюрата по труда отчитат по-малко регистрирани безработни

Регистрирана безработица През февруари 2023 г. се отчита намаление на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2333 – със 139 души (5,6%) по-малко…


Повече регистрирани безработни отчитат за януари от Бюрото по труда

Регистрирана безработица През януари 2023 г. се отчита слабо нарастване на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2472 – с 48 души повече…


По-малко безработни регистрирани в бюрата през август

Регистрирана безработица През август 2022 г. се отчита за пореден месец намаление в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област, макар и символично – в края на месеца те са 2126…


Традиционно по-малко регистрирани безработни през лятото

През юли 2022 г. се отчита за пореден месец намаление в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2127 и са със 120 души…


Пазарът на труда в Ямбол през февруари

Регистрирана безработица През месец февруари 2022 г. има съвсем слаба промяна в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2636 и са с 13…


Пазарът на труда в Ямбол през октомври

Регистрирана безработица През месец октомври 2021 г. се отчита леко увеличение на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2427 и са с 51 души…


Бюрото по труда регистрира по-ниска безработица

Регистрирана безработица През месец август 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2472 и са с 84 души…


Информация за пазара на труда в област Ямбол

Регистрирана безработица През месец юли 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2556 и са със 76 души…