асистент

Конкурс за асистент обяви Факултет „Техника и технологии” – Ямбол

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент” за нуждите на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол 1. Академична длъжност „асистент“ по „Автоматика и компютърни системи“, професионално направление 5.2. Електротехника,…


Нова социална услуга в Община „Тунджа“

Нова социална услуга се създава в Община „Тунджа“ от началото на 2021 г.-„Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана дейност и ще се изпълнява от отдел „Социални услуги“, който е част от структурата на общината. Новата услуга…