администрация

Започват консултации за състав на РИК

    Във връзка с произвеждане на предстоящите избори , в неделя /19.09.21 г./ от 10:00 часа,  в сградата на Областна администрация ще се проведат консултациите за  определяне състава на РИК Ямбол информират от Областна администрация…


Работна среща на ръководството на МВР с областните управители на Ямбол, Бургас и Хасково

Участниците решиха да се предприемат действия за срочно отстраняване на компрометираните участъци, поддръжката на временното възпрепятстващо съоръжение и изготвянето на пътни карти на прилежащата инфраструктурна мрежа Работна среща се проведе в сградата на Областна администрация…


Нови мерки на територията на областта – Ямбол е в жълтата зона

Заседание на Областния медицински съвет, във връзка с готовността на лечебните заведения да посрещнат евентуална нова вълна от заболели от Ковид 19, се проведе в Областна администрация Ямбол. Актуалната епидемиологична обстановка в областта бе представена…


Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2020 г.

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 35 ал. 4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три…


Меморандум за разбирателство и сътрудничество

Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на изграждане на инфраструктура от зарядни устройства за автомобили с електрически двигатели, бе сключен между Областна администрация Ямбол и фирма „Грей Стоун България“ ЕООД. В съответствие с националните…


Приключи процедурата по набиране на преброители

В Областна администрация Ямбол постъпи информация за приключването на процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. Списъците на…


Работна среща – Областен управител, кметове, народни представители

Областният управител, Георги Чалъков, покани на работна среща кметовете на петте общини в област Ямбол, както и народните представители от тридесет и първи избирателен район Ямболски – Димитър Иванов, Кристиан Вигенин, Мария Петрова и Петър…


Ямбол е в зелената зона, започва разяснителна кампания за ваксинирането

Заседание на Областния медицински съвет,  свикано с цел представяне на Националния оперативен план за справяне с пандемията от Ковид 19 и обсъждане на неговата реализация, се проведе в Областна администрация -Ямбол. Планът за справяне с…


Област Ямбол е готова за изборите

В Областна администрация Ямбол е създадена необходимата организация за подготовка на изборния ден, която към този момент се осъществява безпроблемно. На 05.07.2021г., в Областна администрация, са получени бюлетини и изборни книжа за Парламентарните избори в…


Премахват загражденията на Ормана

След получени сигнали в Областна администрация Ямбол, бяха извършени проверки на място в местността „Ормана“, на които бе установено, че източно от зоната за пикник в местността е започнало изграждане на заграждения. Своевременно, в началото…