агресия

Обучение за превенция на агресията в училище

Представители на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Веселиново участваха в интензивно тридневно обучение на тема: „Ефективна превенция на агресията чрез личностно развитие и повишаване на социалните умения“. То се проведе  в периода 13-16…


Срещу агресията в училище

Местната комисия за борба с противообществените прояви при община „Тунджа“ със секретар Цв. Алексиева организира серия от работни срещи за превенция на агресията и насилието в училище. Модератор на тренингите е училищният психолог Иван Ангелов,…


„Заедно срещу агресията, за по-хармонични взаимоотношения“

ОБЕДИНЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ – СОЦИАЛИСТКИ В БСП ОБЛАСТЕН И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ  ВИ  КАНЯТ  Да участвате в ДИСКУСИЯ  на тема:   ЗАЕДНО СРЕЩУ АГРЕСИЯТА, ЗА ХАРМОНИЧНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ,  


Продължават работните срещи за предотвратяване на агресията в училище

На 28 март 2017 година, от 15.00 часа, в заседателната зала на община „Тунджа“ се проведе втора работна среща с директорите на училищата на територията на общината. Срещата се провежда с цел споделяне на опит…