автобусни

Възстановява се разписанието на вътрешноградските и междуселищните автобусни линии в Ямбол

Считано от 15 юни, понеделник, Община Ямбол възстановява нормалното изпълнение на графика на всички вътрешноградски и междуселищни автобусни линии. Информация относно графика може да намерите на сайта на Общината: https://yambol.bg/основни-дейности/транспорт  


Промени в маршрутните разписания по селата по искане на община „Тунджа“

В Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Областна транспортна комисия. В хода на заседанието, бяха дискутирани, а след това и подложени на гласуване, промените в маршрутните разписания на територията на община „Тунджа“. Бяха приети…