NEWS.BG: Ямболската болница в управленски тупик

За втори път в рамките само на няколко месеца Министерството на здравеопазването отказва да назначи официално за член на съвета на директорите на ямболската областна болница нейния настоящ ръководител д-р Димитър Рунков. Това става ясно от обявения резултат на комисията за избор на членове на органи на управление за болничното заведение, съобщи Netnews.

Конкурсът е обявен за втори път, след неуспеха на първия на 7 април 2021 г., непосредствено след края на парламентарните избори. Комисията за провеждането му е назначена със заповед от 26.05.2021 г. Целта е избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол. Един от тези членове е и изпълнителният директор, която длъжност и към момента заема д-р Рунков, без да е издържал конкурс. От обявените резултати на комисията, става ясно, че няма извършено класиране, поради това, че няма кандидат.

Успешното преминаване през конкурса следва да направи, макар и със закъснение, назначението на д-р Рунков легитимно и отговарящо на законовата уредба. Видно от решението на комисията обаче, това не се случва. Което означава, че настоящият директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ е представил концепция за управление и се е представил на събеседването по начин, който не може да защити неговия избор за изпълнителен директор. Това официално потвърждава и че настоящият директор не е годен да бъде избран за такъв, защото не може да удовлетвори изискванията и критериите на конкурса за избор.

Парадоксът в случая е, че това се случва за втори път. Предишният конкурс бе прекратен през март с основанието, че няма допуснати кандидати до трети етап на конкурсната процедура, т.е. няма такива, които са получили оценка на концепцията за развитие не по-ниска от мн. добър 4.50. В същото време мандатът на настоящия борд на директорите, дори назначен без конкурс, е изтекъл на 11 април 2021 г., показва справка в Търговския регистър. Което на практика означава, че ръководният орган на областната болница в Ямбол управлява в нарушение на закона вече на две отделни основания.

Ямболската болница, оказва се, е и единственото държавно здравно заведение с борд на директорите, действащ без да е спазена конкурсната процедура, единственото здравно заведение, чийто изпълнителен директор два пъти се явява на конкурс и два пъти не покрива минималните критерии, за да бъде избран легитимно, а въпреки това продължава да управлява. През юни предстои общо събрание на акционерите на болницата. Интересно е, какви решения ще бъдат взети и ще намери ли изобщо решение заплетения парадоксален казус с управителните органи на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол.

Източник: https://news.bg