EVN подготвя проект, за частична промяна на трасето на територията на община Тунджа

Тази седмица, се проведе среща между представители на EVN България и част от ръководството на община „Тунджа“. На срещата присъстваха Здравко Братоев – заместник-председател на борда на директорите, Калина Трифонова, заместник-председател на Съвета на директорите, Георги Тодоров – прокурист, Александър Кадиев – ръководител на КЕЦ Ямбол и Станчо Ставрев, Тодор Налбантов, Димитринка Димитрова и Светозар Грозев.

Те обсъдиха предстоящите проекти на територията на общината. Предвидена е подмяната на две електроснабдителни мрежи от по 6 км. Първата в посока подстанция Ямбол до разклона за село Бояджик, а втората по направление Роза – Ботево – Межда – Савино. Проектът ще стартира през месец Септември и е съгласуван с БДЖ, пожарната, ВиК. Проектът ще бъде внесен в общината, за разрешение за строеж.

Подготвя се изграждането на фотоволтаичен парк, в района на село Безмер, за който представителите на EVN споделят някои от предимствата по изграждането му. В процеса на изграждането и експлоатацията му ще бъдат ангажирани хора от съседните населени места; облагородяване на района на и около централата; развитие на ел. инфраструктура в района и други.

Срещата премина в ползотворни разговори за настоящи и предходни проекти по подмяна на трасета от миналата година на територията на общината. Представителите на EVN, също така споделиха, че се подготвя цялостен проект за монтиране на птицепротектори в района на следните села Калчево, Козарево, Челник, Победа.