EVN няма да начислява лихви при просрочие преди изключване за фактурите, издадени през месец януари 2017 г.

В сила е и процесът за разсрочване на задължения, който компанията прилага успешно последните 10 години

EVN България няма да начислява лихви при просрочие преди изключване за фактурите, издадени през месец януари 2017 г. Компанията реши да приложи тази мярка след като високото потребление на клиентите през декември 2016 г. доведе до 19,4% по-висока средна фактура спрямо година по-рано. В сила е и процесът за разсрочване на задължения, който компанията прилага успешно последните 10 години. За да не се стига до изключване на електроснабдяването поради пропускане на краен срок на плащане, EVN препоръчва на клиентите си да заявят получаване на безплатни SMS или имейл за уведомяване 3 дни преди евентуално прекъсване.

EVN България работи в пълно сътрудничество с представители на КЕВР и Министерство на енергетиката, които днес стартираха инспекция в енергийни компании. Данните на EVN показват, че електромерите са отчитани според редовния месечен график дори по време на коледните и новогодишните празници и потреблението във фактурите е в рамките на 31 дни. Както компанията обяви на 12.01.2017 г., в началото на януари 2017 г. 0,1% от клиентите в Югоизточна България не бяха отчетени по нормален график, поради лошите метеорологични условия и невъзможност за достигане до обектите в някои населени места. Това са клиенти в малки селища с традиционно ниско или нулево потребление и фактури, както и със сезонно ползване (вили).

EVN България напомня графика за заплащане на консумираната електроенергия по групи клиенти:
за клиенти група I – от 10-то число
за клиенти група II – от 17-то число
за клиенти група III – от 24-то число
за клиенти група IV – от 30-то число