EVN България проведе традиционните си информационни срещи с областни управители в Югоизточна България

В периода 20 юни – 8 юли 2024 г. ръководството на EVN България проведе традиционните информационни срещи-разговори с областни управители в Югоизточна България. Срещи се проведоха с областните управители на всички девет административни областни в Югоизточна България – Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Ямбол, Сливен и Бургас. Целта е поддържането на открит и редовен диалог с местната държавна власт.

 

Акцент в дейността на компанията през 2024 г. е по-нататъшното развитие на електроразпределителната мрежа и сигурността на захранване, както и дигитализацията на клиентски услуги и работни процеси.

 

По време на срещите Калина Трифонова, заместник-председател на Съвета на директорите на EVN България, и Здравко Братоев, заместник-председател на Съвета на директорите на Електроразпределение Юг, запознаха областните управители с инвестиционната програма на компанията за 2024 г., новата техника за обезпечаване на техническите дейности, мерките за подобряване на клиентското обслужване и важни проекти на компанията по области. Дигитализация на обслужването е друг от приоритетите за EVN България – за улеснение на клиентите функционира дигитален онлайн портал, като целта е там да се предлагат все повече услуги.

 

На срещите бяха засегнати теми като либерализацията на пазара на електроенергия, предизвикателствата, свързани с производството и изкупуването на енергия от ВЕИ, добрата комуникация на клиентските центрове с местната власт, инвестициите в електромобилност и др.