Образование

Комбинирано състезание по български език и математика за 6-клас

Състезанието се провежда като част от националната кампания на Учебен център „Регалия“ за установяване нивото на знанията и уменията на бъдещите седмокласници. Тестът може да бъде използван за входен тест с оглед на включването на…


ПГСГ „Кольо Фичето“ – гаранция за качествено обучение

   Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ – Ямбол държи на качественото обучение. Успешната професионална реализация в съвременното високотехнологично общество зависи до голяма степен от владеенето на различни софтуерни продукти. Учениците на гимназията…


Класна стая на открито в ПГСГ „Кольо Фичето“

Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ – Ямбол взе участие в ежегодния конкурс на Министерството на околната среда и водите в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. През април бяха обявени резултатите….


ПГПЧЕ „Васил Карагьозов“ става Езикова гимназия

Със Заповед на Министъра на образованието ПГПЧЕ „Васил Карагьозов“ се преименува на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“. Това стана възможно, съгласно новите разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование и Решение на Общинския съвет на…


Конкурсът „Джон Атанасов“ очаква новите си лауреати

Започва конкурсът за наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Републиката за 2017 година, съобщиха от кабинета на държавния глава. Наградата на името на световноизвестния изобретател от български произход, създател на първия електронен цифров компютър, се…


Публични прояви по проект на ПГСГ „Кольо Фичето“

     Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ в Ямбол работи активно по проект BG 05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и…


Справянето с неграмотността е приоритет №1 за новия министър на образованието

Всяко дете, което не ходи на задължителната детска градина (от 5 г.) или на училище ще бъде издирено и вкарано в задължителна предучилщна група или в училище. Това обяви министърът на образованието Красимир Вълчев на…


Млади възрожденци

     За втора година клуб „Млад възрожденец “ при ДГ“Пламъче“ отбеляза деня на Кирил и Методий – 11 май,  с много стихове и песни . Интересният и увлекателен разказ на Христина Женкова -уредник в…Избор на училищен омбудсман

На 09 май 2017 година, вторник, от 8.00 до 12.00 часа в ПГПЧЕ „Васил Карагьозов“ – Ямбол ще се проведе избор за училищен омбудсман и зам.-омбудсман. Всички ученици и учители, с гласуване във фоайето на…