Елхово

ДГС-Елхово и ученици проведоха открит урок и за гората

   Открит урок с възпитаници на ПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ се проведе в сградата НА ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО”.  Учениците от 10 „а“ клас, с преподавател Марина Костадинова, беседваха с горските служители на тема…

Прочети още

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2020 г.

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 35 ал. 4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три…