99,14 % са осъдителните и санкционни решения след внесени в съда актове на прокурори от Окръжна прокуратура – Ямбол и Районните прокуратури в Тополовград, Ямбол и Елхово

????????????????????????????????????

99,14 % са осъдителните и санкционни решения  след внесени в съда актове на прокурори от Окръжна прокуратура – Ямбол и Районните прокуратури в Тополовград, Ямбол и Елхово, сочат данните от годишния доклад за 2016 г. на  Окръжна прокуратура – Ямбол. През изминалата година от прокурорите в горепосочените магистратури  в съда са внесени общо 700 акта, съобщи по време на общото – годишно събрание  прокурор Дойчин  Дойчев – Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол.

        Съществен е ръстът по наблюдавани дела с предмет  на престъплението – наркотици, като те са с 50 повече от 2015 г. Нараснали са и внесените прокурорски актове по тези престъпления с 9, а осъдителните присъди с 15.

         Наблюдава се намаление на битовата престъпност на територията на Окръжния район. Грабежите са спаднали с 40 % в сравнение с тези през 2015 г. Намалели са и кражбите с 6,34 % и измамите с 15,38 %.

         Прокурор Дойчев обърна внимание и върху срочността на решаване на преписки и дела от прокурор в срок, която е над 99 %. Той постави акцент върху ръста на решените производства от прокурор –  с общо 159. Отчетен бе и ръст на бързите производства с 58 повече от тези през 2015 г.

         Отчетен бе спад при оправдателните присъди, които през 2016 г. са били 14 – с 8 по-малко от тези през 2015 г.

         По административно – съдебния надзор на прокуратурата в съда са внесени 15 протеста и 26 предложения от прокурори при Окръжна прокуратура – Ямбол и всички те са одобрени.

         По време на Общото събрание присъства и  г-н Любомир Петров  – Административен  ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, който поздрави домакините за постигнатите през изминалата година добри резултати, но посочи, че вижда резерви в работата по дела с предмет корупционни престъпления и в процента на върнатите от съда прокурорски актове.

На събранието присъстваха г-н Цветомир Йосифов – ръководител на Отдел ІV „Международен“ при Върховна касационна прокуратура и г-жа Юлияна Петкова – ръководител на Отдел І „Специализиран“ при Върховна касационна прокуратура.