”95 години създаваме добро”

По повод отбелязването на 95-годишнината на Български младежки Червен кръст, доброволци от БМЧК – Ямбол проведоха поредица от презентации в училищата в областта с цел набиране на нови съмишленици в благородната кауза. Доброволците презентираха дейностите си под мотото ”95 години създаваме добро” в полза на уязвими деца и младежи. Младежите представиха основните си дейности – здравна просвета, социално-помощна дейност, първа долекарска помощ, организационно развитие и др.

По време на презентациите, учениците имаха възможност да споделят личен опит в правене на добро. Всички споделят, че е изключително приятно, когато видят радостта в очите на хората, чувстват се удовлетворени и затова ще продължават да създават добро.
Специалист: Г. Георгиева

%d0%bc%d0%b31