90 години народно читалище „Зора-1928”, с. Ханово

На 15 септември 2018 година НЧ „Зора-1928“, отпразнува своята 90-годишнината с празничен концерт за жителите и гостите на село Ханово.

Празникът започна с тържествени слова прочетен от секретаря на читалището Дора Дякова, изказвайки искрена благодарност към делото на читалищното настоятелство и самодейците през годините.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, поздрави всички читалищни деятели, благодари им за приноса в културния живот на селото и общината и пожела да продължават да съхраняват българските традиции.

В празничния концерт участваха танцова група „Детелини“ от село Стара река, певческа група и детски танцов състав „Хановчета“ от село Ханово и фолклорна танцова група „Инджексарлийки“ село Окоп.