90 години народно читалище „Виделина-1928”, с. Кукорево

С богата празнична програма самодейците от село Кукорево отпразнуваха 90 годишния юбилей на НЧ „Виделина-1928“.

Гости на празника бяха Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа”, Станчо Ставрев, заместник-кмет на община „Тунджа“, кметове и читалищни секретари от други населени места.

Председателят на читалищното настоятелство- Петранка Колева, се обърна с думи на благодарност към всички самодейци, които активно работят за укрепване престижа на читалището, запазване на традициите и популяризирането им сред младите хора и ги удостои с грамоти. Благодари и на ръководството на община „Тунджа“ за подкрепата, която оказва на читалищата.

В концерта участие взеха деца от Детска градина „Щурче“ и ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево; самодейците от НЧ „Виделина-1928“- детски състав „Тракиец“, певческа група, детски танцов състав, танцов състав- начинаещи и индивидуалната изпълнителка Керанка Янева. Поздрав към гостите на празника поднесоха танцов състав „Детелини“ при НЧ „Добри Керонв-1961“, с. Стара река.

Богатата програма на читалищните деятели и самодейците донесе положителни емоции и настроение на местната общност.