8 ноември – Празник на Стралджа

ПРОГРАМА

за 8-ноември, 2018г. – празник на гр. Стралджа

мероприятие

Място на провеждане, дата, час

1

2

3

1

Мини цирков спектакъл „Въй –въй-въй”

26.10.2018г.

СУ”П.К.Яворов” – Стралджа –

13ч.15 минути

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Стралджа

14ч.30 минути

2

10 години ансамбъл ”Златен клас” и певческа група „Зорница” село Зимницаи празник на селото

НЧ”Възраждане – 1926” с. Зимница,

26.10.2017г. – 18.00часа

3

Празник на с. Лозенец

•   борби

• концерт  – Деян Митев и ПГ„Росна китка”

Площада на с. Лозенец

27.10.2018г.

15ч.30 минути

17ч.30 минути

4

Празник на с. Леярово

Площада на с. Леярово

28.10.2018г. –  12.00часа

5

„Мениджър за 1 ден”

Община Стралджа

30.10.2018г.

6

Представяне на поетесата Ники Комедвенска,  носител на награда от ІІ конкурс „Станка Пенчева” под надслов „Дървото на живота”

Клуб на пенсионера, гр. Стралджа

30.10.2018г.

14ч. 30мин.

7

Честване 110 години НЧ”Просвета -1908” с. Първенец

НЧ”Просвета -1908” с. Първенец

01.11.2018г.

10.00часа

8

1-ви ноември –

• Отчитане на резултатите от ІV национален конкурс „Станка Пенчева” под надслов „Дървото на живота”

• Ден на народните будители   – Тържествено отбелязване на празника „ На чаша вино”

Клуб на пенсионера, гр. Стралджа

01.11.2018г.

12.00часа

9

Празник на традициите и 60 години НЧ Изгрев -1958” с.Джинот

НЧ”Изгрев -1958”, с.Джинот

03.11.2018г.

16.00часа

10

Празник на с. Правдино

Центъра на с. Правдино

03.11.2018г.

16.00часа

11

Честване 90 години НЧ”Просвета 1928” с. Воденичане

НЧ”Просвета 1928” с. Воденичане

03.11.2018г.

17.00ч.

12

Празник на с. Иречеково

НЧ”Просвета 1927”, с. Иречеково

03.11.2018г.

18ч. 30мин

1

2

3

13

Волейболен турнир

Спортна зала СУ „П.К. Яворов” гр. Стралджа

05-07.11.2018г., 18.00часа

14

Спортни състезания за децата от ДГ в гр. Стралджа

ДГ,

05-07.11.2018г

15

Детско парти за ЦСРИ и   ЦОП

Ресторант „Хемус”, гр. Стралджа

07.11.2018г.

14.00часа

16

8-ми ноември – Ден на гр. Стралджа

•Празнична литургия 

•Издигане знамената на Р.България, общината и ЕС

•Поднасяне на венци на признателност

на загиналите стралджанци и посещениена църквата „Св. Архангел Михаил”- Стралджа

• Слово   на   кмета   на   общината   и

Празничен концерт –  Силвия  Кацарова

Църква „Св.Архангел Михаил”- Стралджа

8.00часа

пл. „Демокрация”

10 ч.15 мин.

Паметник на 3-та армия, Паметник  на Левски

парк „Младост”, 10 ч.30 мин.

Салона  на НЧ „Просвета 1898” – Стралджа

11.00 часа