8 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ

Уважаеми дами и господа, скъпи червенокръстци,

    За първи път 8 май е отбелязан като Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец през 1953 година. Тогава се навършват 125 години от рождението на Анри Дюнан – идеолога и създателя на Международното червенокръстко движение. 

Над 150 години неговите идеи печелят все повече привърженици. Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец са над 192. Няма друга кауза, която по такъв безспорен и категоричен начин да обединява хора с различни профсии и образование, с различна расова, национална, политическа и религиозна принадлежност.
1 на всеки 636 души в света е доброволец на Червения кръст или Червения полумесец – една огромна армия в служба на хуманността, милосърдието и солидарността.
Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, подкрепя милиони хора навсякъде по света всяка година – по време на конфликти, природни бедствия и кризи, ангажира се да предоставя нужната, навременна хуманитарна подкрепа на най – уязвимите общности.
Всяка година на тази дата дружествата на Червения кръст и Червения полумесец организират дейности, с които да подчертаят уникалната роля на Движението в съответните страни.
Проявите и инициативите, свързани със Световния ден, винаги се използват като мобилизиращ фактор за включване на общности и личности в подкрепа на многообразната дейност на БЧК и набиране на нови доброволци.
Нашето общество знае много добре какво прави Българският Червен кръст. Но нищо не бихме могли да осъществим без онази мощна обществена подкрепа и съпричастност, които получаваме всеки ден. С проектите и програмите, подкрепяни от съмишленици и дарители, от партньори, решително се изправяме срещу бедността, мизерията и глада, срещу социалнозначимите болести, незачитането на човешкото достойнство, нетолерантността и дискриминацията. Нашата организация мотивира много хора да станат безвъзмездни кръводарители и обучава по първа долекарска помощ. Всяка година много хора, семейства, социални и здравни заведения получават материална подкрепа от БЧК.
През 2020г. доброволци се присъединиха към Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец от началото на пандемията от COVID-19, предоставяйки допълнителна помощ и подкрепа тогава, когато тя беше най-необходима.
COVID-19 е безпрецедентна глобална криза, но глобалната солидарност ще помогне на света да оцелее и да се възстанови отново. Доброволците на Червения кръст и Червения полумесец подпомагат този процес в над 192 държави, от най-големите градове, до най-отдалечените и труднодостъпни общности, напомняйки на хората, че силата на хуманността е непобедима.
Докато има човешко страдание, докато има беди и нещастия , докато има хора, готови да творят добро, готови да даряват труда си, времето си , способностите си, ще има и Червен кръст.

  Скъпи приятели, 
  Искам да се обърна с думи на огромна благодарност към всички доброволци, членове и служители на Български Червен кръст-Ямбол и да ги поздравя по повод Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец - 8-ми май. Дълбока благодарност отправям и към нашите партньори, дарители, симпатизанти, към всички, които вярват в силата на солидарността, благородството и милосърдието.

 Честит празник, на добър час и бъдете здрави! 

                    Д-р Антоанета Антонова, Председател на БЧК - Ямбол