75 заявления за лични документи са приети от мобилни екипи на сектори „БДС“ и „Пътна полиция“ при ОДМВР – Ямбол

Вчера, в сградата на Централна поща – Ямбол в изпълнение на предварителна заявка и при много добра организация и взаимодействие между домакините и служителите на областната дирекция са приети  заявления за издаване на 40 лични карти, 10 паспорта и 25 свидетелства за управление на МПС. Заплащането на таксите за услугите се извърши на място чрез ПОС терминално устройство или чрез  пощенски запис, по избор на гражданите. „Организирания прием спестява време и чакане на опашки“, отчетоха служителите подали заявления за български документи.

В резултат на повишения интерес от страна на гражданите към организирания прием на заявления за издаване на български лични документи се увеличи броя на заявките подадени от кметове на населени места и представители на фирми и учреждения за посещение на място на екипи от сектор „БДС“.  За  извършване на тази услуга организаторът подава писмено искане  и изготвя списък на желаещите да ползват услугата. Работата на мобилните екипи продължава по график.

Припомняме, че гражданите  с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР, имат възможност да подават заявления за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената БДС на територията на областта. Подмяна на български личен документ може да стане  преди изтичане на валидността на притежавания, а граждани, които притежават валиден електронен подпис могат да се възползват и да подадат  заявленията си на онлайн адрес: https//e-uslugi.mvr.bg.