7 октомври – Световен ден на архитектурата

Представете си света без архитектура… Без пространствата, формирани и „опитомени” за ежедневните човешки занимания – труд, отдих, забавления. Без архитектите, които в идеите си за сътворяване вграждат своя мироглед, своята култура и частица от своя дух. Трудно е да си го представим, защото всяка човешка дейност изисква благоустроена и специфично изградена среда, в която да се развива.

            Международният ден на архитектурата се отбелязва с решение на ХХ-та сесия на Международния съюз на архитектите от 1996 г. през всеки първи понеделник на октомври, в същия ден, в който се чества и Световния ден на обитаването, организиран от Организацията на обединените нации. Идеята на World Architecture Day е да се покаже ролята на архитектите и на архитектурата за създаването на жизнена и здравословна градска среда, която увеличава благосъстоянието на жителите. От особена важност е ролята на архитекта, чийто морален дълг е да създава устойчива околна среда, чрез своите умения и на базата на етична професионална практика.

            Тази година Световният ден на архитектурата ще бъде отбелязан на   7 октомври, а мотото на събитието е “Архитектура… жилища за всички!”

            Честит празник на всички архитекти!

            Бъдете здрави, вдъхновени и всеотдайни в творческите си прозрения!

 

арх. Даниела Сивкова

Председател РК Ямбол-

Камара на архитектите в България

       

 арх.Сотир Камбуров

Председател дружество Ямбол-

Съюз на архитектите в България