48 безработни ще се включат в Регионалната програма за заетост тази година

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание разгледа и одобри Регионална програма за заетост на област Ямбол. Съгласно регионалната програма в област Ямбол ще бъдат разкрити 41 работни места за 48 трайно безработни лица в петте общини. Регионалната програма е разработена на база предложенията на общините от областта. В община Ямбол 11 са работните места, в Елхово също 11, за общините Стралджа и „Тунджа“ по 7 работни места и в община Болярово – 5. Работните места са разпределени в рамките на определения за област Ямбол финансов ресурс. Размерът на средствата, осигурени от държавата, за финансиране на програмата е определен съобразно равнище на безработица и брой на регистрираните безработни в областта. Размерът на средствата за област Ямбол е 171 858 лева. Общините предвиждат наетите да работят като общи работници, работници по поддръжка и озеленяване. Регионалната програма за заетост се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.