33 години от създаването на община „Тунджа“

Уважаеми жители на община „Тунджа“,

 

            На 6-ти октомври отбелязваме 33 години от Указа за създаване на община „Тунджа“.

            В такива моменти винаги я има неизбежната равносметка, но днес акцента ще бъде не какво сме направили през годините, а защо сме съумели да го постигнем, а именно:

            Защото е имало и продължава да има хора професионалисти, които никога не са се осланяли на успехите. Защото всяка стъпка напред разширява кръгозора ни и ни разкрива нови перспективи за развитието на общината. Защото съграденото е и отговорност  то да се пази. Защото имаме силата да посрещаме трудностите. Защото има открит, ефективен диалог с хората и те виждат резултатите от споделените идеи или проблеми.

            Съумяхме да постигнем нещо, което навярно не във всяка община съществува – единството. С благодарност към служителите от общинска администрация, към  кметове и кметски наместници , общински съветници и към всички тунджанци, които през тези 33 години отдадоха частица от себе си и с любов изградиха „Тунджа“, с която сега се гордеем. Нашата „Тунджа“!

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община „Тунджа“