„30 години – 30 мига от живота на община Тунджа“

Под мотото „30 години – 30 мига от живота на община Тунджа“, на 9 октомври 2017 година, във фоайето на община „Тунджа“, бе открита фотоизложба на фотографът Величко Димитров.

Представянето й е част от празничната програма за 30-годишнината на общината. Преди това тя бе експонирана в народно читалище „Просвета-1910“, в Тенево.

Фотографът Величко Димитров ще дари всичките снимки о т изложбата на читалищата от община „Тунджа“.

Чрез фотографиите се припомнят уловените мигове – своеобразни върхове в развитието на общината, отбеляза кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев. Той поздрави Величко Димитров за дългогодишния му труд и за това, че е запечатал прекрасните мигове от тези 30 години, както и за неговата 70-годишнина.