30 години община „Тунджа” – програма за 12 април

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

за празничните прояви, посветени на

Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

10.00 ч.

с. Бояджик

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

10.00 ч.

НЧ „Васил Левски”

с. Хаджидимитрово

„Водим бъдещето за ръка” – Куклено представление за децата от групите в с. Хаджидимитрово и с. Дражево при ЦДГ „Изворче” с. Кабиле по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

11.00 ч.

с. Окоп

Тунджански литературни дни

среща с членовете на литературен клуб „Христо Ботев” – Ив. Гранитски, Л. Котев, Д. Бечев, Т. Тенев, Д. Илиева, Д. Бояджиева, Ст. Чобанов, Г. Богданова

 

11.15  ч.

ОУ „Васил Левски”

с. Тенево

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

„Моят Великден”- конкурс за най-добра картичка за децата от 1 до 4 клас на ОУ „Васил Левски”, съвместно мероприятие с НЧ „Просвета”

 

11.30 ч.

с.  Роза

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

15.30 ч.

НЧ „Просвета-1910”

с.  Тенево

„Водим бъдещето за ръка” – Куклено представление за децата от ДГ „Кольо Тенев” с. Тенево и групата от с. Маломир по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

17.30 ч.

ХГ „Жорж Папазов”

Тунджански литературни дни

Представяне на стихосбирката „Уроците на душата” на поетесата Таня Хаджидимитрова

 

18.00 ч.

с. Меден кладенец

 

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

19.00 ч.

с. Победа

 

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

19.00 ч.

с. Гълъбинци

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева

 

19.30 ч.

с. Ботево

 

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян