30 години община „Тунджа” – програма за 21 април

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

за празничните прояви, посветени на

Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

10.00 ч.

залата на Община

„Тунджа”

Тържествена сесия на Общински съвет „Тунджа” и награждаване на физически и юридически лица по повод Деня на Община „Тунджа”

 

11.00 ч.

пред сградата на

община „Тунджа”

Тържествено откриване Деня на община „Тунджа”

 

15.00 ч.

с. Симеоново

 

„За хляба наш…”
19.00 ч.

с. Овчи кладенец

Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” със спектакъла „Чичовци”

 

19.00 ч.

с. Крумово

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

19.00 ч.

с. Кукорево

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева