30 години община „Тунджа” – програма за 20 април

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

за празничните прояви, посветени на

Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

10.00 ч.

с. Генерал Инзово

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

11.00 ч.

НЧ „Васил Левски”

с. Победа

Празничен концерт за потребителите на социални услуги от община „Тунджа”

 

11.30 ч.

с. Крумово

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

14.00 ч.

с. Бояджик

Общинска ученическа конференция във връзка с Априлското въстание и Бояджишкия бунт- презентации и рецитал на учениците от училищата в община „Тунджа”

Възстановка на Клуб „Традиции” гр. Ямбол и гр. Нова Загора

 

16.00 ч.

зала на община „Тунджа”

 

Връчване на стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти

 

18.00 ч.

с. Межда

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

19.00 ч.

с. Болярско

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева