30 години община „Тунджа” – програма за 19 април

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

за празничните прояви, посветени на

Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

10.00 ч.

зала община „Тунджа”

Заседание на управителния съвет на РАО „Тракия”

 

10.00 ч.

НЧ „Паисий Хилендарски”

с. Миладиновци

„Вкусове от долината на Тунджа”

кулинарна изложба

 

10.00 ч.

с. Тенево

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

11.30 ч.

с. Маломир

„Водим бъдещето за ръка” – Детски празник на открито „Заедно” по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

13.30 ч.

стадион

с. Роза

Футболен турнир „За купата на петте Кмета”
17.00 ч.

НЧ „Съгласие”

гр. Ямбол

Награждаване на участниците в конкурса „Да опазим планетата чиста”

 

18.00 ч.

с. Окоп

 

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

18.00 ч.

с. Коневец

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

19.00 ч.

с. Дражево

Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” със спектакъла „Чичовци”

 

19.00 ч.

с. Хаджидимитрово

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева

 

19.30 ч.

с. Маломир

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян