30 години община „Тунджа” – програма за 13 април

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

за празничните прояви, посветени на

Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

9.30 ч.

НЧ „Светлина-1928”

с. Скалица

„Водим бъдещето за ръка” – Куклено представление за децата от ДГ „Звездица” с. Скалица по проект „Заедно- споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”

 

10.00 ч.

НЧ „Просвета”

с. Чарган

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота

Боядисване на яйца с деца от детската градина и изложба на боядисаните яйца

 

11.00 ч.

с. Тенево

Тунджански литературни дни

среща с поетесата Г. Богданова, поета Т. Тенев и белетриста Ст. Чобанов 

 

11.15 ч.

ОУ „Васил Левски”

с. Тенево

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота

Работилница „Червено яйце” – нови техники за боядисване на яйца за празника на децата от 1-2 клас на ОУ „Васил Левски”, съвместно мероприятие с НЧ „Просвета”

 

13.30 ч.

конферентна зала

община „Тунджа”

 

ХІІІ-ти Бизнес форум на тема „Общинският план за развитие- стратегии, концепции, визия”

 

17.00 ч.

зала община „Тунджа”

Тунджански литературни дни

Заключителна литературна среща-

Представяне на новата книга на Любомир Котев „Multa paucis”

 

17.30 ч.

с. Могила

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 

19.00 ч.

с. Миладиновци

„С „Тунджа” в сърцето”

Концерт на Величка Русева

 

19.00 ч.

с. Тенево

„Тунджанско настроение”

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 

19.30 ч.

с. Безмер

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир” с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян